Thông báo: Đội hỗ trợ kỹ thuật của Rainmaker có kỳ nghỉ 2 ngày từ 1/12 đến hết 2/12. Chúng tôi sẽ quay lại hỗ trợ bạn vào ngày 3/12. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy để lại lời nhắn cho team nhé. Cảm ơn bạn.

RAINMAKER COACHING

Chương trình Coaching cho học viên cao cấp nắm được những yếu tố và chiến lược để phát triển công việc kinh doanh. Đây là chương trình Coaching 1:1 kết hợp với việc chúng tôi thiết kế toàn bộ hệ thống bán hàng cho bạn. Nếu bạn có khả năng tài chính, và cần một người dẫn đường, và muốn tiết kiệm thời gian hoặc không muốn tự tay thiết kế hệ thống bán hàng, nó dành cho bạn. Để đăng ký tham gia, bạn cần ứng tuyển và sau đó tôi sẽ phỏng vấn xem bạn có phù hợp không.


6 Modules

Module 4 - TEAM

Module 5 - OPERATION

Module 6 - BECOME THE RAINMAKER

Modules for this product 6
Đăng Ký Ứng Tuyển

Already have access to this product?    Sign In Here


Personal Information

My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password