Thông báo: Đội hỗ trợ kỹ thuật của Rainmaker có kỳ nghỉ 2 ngày từ 1/12 đến hết 2/12. Chúng tôi sẽ quay lại hỗ trợ bạn vào ngày 3/12. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy để lại lời nhắn cho team nhé. Cảm ơn bạn.

Info Business Master

Chương trình đào tạo bài bản từng bước giúp bạn kinh doanh thành công trong lĩnh vực sản phẩm số, sản phẩm thông tin, chia sẻ kiến thức và tạo ra thu nhập thụ động từ đó.


10 Modules

BẮT ĐẦU Ở ĐÂY

Những chỉ dẫn để bạn học tập khoá học này và đạt được kết quả tốt nhất.

Module 6: Hướng Dẫn Sử Dụng Quảng Cáo Trên Các Nền Tảng Mạng Xã Hội

Tìm hiểu những cách thức và thao tác kỹ thuật để sử dụng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội sẽ giúp bạn Marketing quảng bá nhanh hơn

TỔNG KẾT

Bạn đã trải qua toàn bộ hành trình được thiết kế để giúp bạn kinh doanh sản phẩm thông tin thành công. Hãy tổng kết lại.

Modules for this product 10
Mua Khoá Học

Already have access to this product?    Sign In Here


Personal Information

Payment Options

 $797.00 USD

How do you want to pay?

Credit/Debit Card
No payment method needed.

Tôi đồng ý với chính sách bán hàng và cam kết học tập để đạt kết quả

Pay 0.00
My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password